آداپتورهای بین راهی

آداپتورهای صنعتی

آداپتور سوییچینگ صنعتی ۱۲ ولت ۲۰ آمپر

۰
آداپتور ۱۲ ولت صنعتی، مناسب راه اندازی ادوات روشنایی مانند سنسورها و لامپهای ۱۲ ولت...
آداپتور صنعتی 12 ولت 5 آمپر

آداپتور سوییچینگ صنعتی ۱۲ ولت ۱۵ آمپر

۰
آداپتور ۱۲ ولت صنعتی، مناسب راه اندازی ادوات روشنایی مانند سنسورها و لامپهای ۱۲ ولت...

آداپتور سوییچینگ صنعتی ۱۲ ولت ۱۰ آمپر

۲
آداپتور ۱۲ ولت صنعتی، مناسب راه اندازی ادوات روشنایی مانند سنسورها و لامپهای ۱۲ ولت...
آداپتور صنعتی 12 ولت 5 آمپر

آداپتور سوییچینگ صنعتی ۱۲ ولت ۵ آمپر

۰
آداپتور ۱۲ ولت صنعتی، مناسب راه اندازی ادوات روشنایی مانند سنسورها و لامپهای ۱۲ ولت...