اطلاعات کلی محصول پاورسوییچ

توصیف محصول

پاورسوییچ یک ابزار تقویت کننده جریانی می باشد. اکثر سنسورهای کابینتی، قابلیت کنترل حداکثر ۵ آمپر جریان را در ولتاژ ۱۲ ولت دارا می باشند. چنانچه نیاز به کنترل روشنایی لامپ ها با مصرف جریانی بیش از ۵ آمپر باشد، می توان از پاورسوییچ در کنار سنسور ۱۲ ولت مذکور، استفاده کرد تا قدرت کنترل جریانکشی تا سقف ۱۵ آمپر بالا رود.

کاربرد

 • استفاده برای نور زیرکابینتی و ویترینی بالای ۶ متر به همراه کلید لمسی پشت سطحی ۱۲ ولت(مناسب لامپهای ۱۰ وات بر متر طول)
 • استفاده برای نور واکین کلوزت بالای ۶ متر به همراه سنسور پشت سطحی رادار ۱۲ ولت( مناسب لامپهای ۱۰ وات بر متر طول)

مشخصات فیزیکی

 • طول پاورسوییچ ۱۳.۵ سانتی متر می باشد.
 • عرض پاورسوییچ ۶.۵ سانتی متر می باشد.
 • ضخامت پاورسوییچ ۳ سانتی متر می باشد.

مشخصات الکتریکی

 • ولتاژ کاری ۱۲ ولت
 • قابلیت کنترل حداکثر ۱۵ آمپر

نقشه نصب

نکات نصب

 • تا حد امکان، سنسور در هنگام نصب به پاورسوییچ نزدیک باشد.
 • ابتدا تمام سیم کشی ها، انجام گردد و در انتها، بعد از آنکه اطمینان پیدا کردید که اتصالات الکتریکی، مانند نقشه فوق می باشد، اقدام به وصل کردن آداپتور، به برق شهری نمایید.
 • چنانچه، سنسور مورد استفاده شما، از نوع سنسور لمسی پشت سطحی می باشد، حتماً از ارت پریز برق(زمین)، یک سیم به اتصال V- وصل نمایید.
 • چنانچه، در ساختمان مورد نظر، ارت(زمین) وجود ندارد، سعی کنید یک سیم به چهارچوبی فلزی و یا لوله های آب فلزی، وصل کرده و سر دیگر آن را به اتصال V- وصل نمایید.

فیلم نصب

عیب یابی

 • وضعیت اول: لامپ دائم روشن و سنسور دیمری بوق میزند.
 1. در بخش ترمینالهای سمت راست پاورسوییچ که متعلق به سیم های سنسور می باشد، جای سیم IN با سیم OUT جابجا نصب شده است.
 • وضعیت دوم: لامپ دائم خاموش و سنسور دیمری بوق میزند.
 1. سیم مثبت و منفی لامپها، جابجا نصب شده است یعنی جای +LED با جای -LED عوض شده است.
 2. سیم مثبت و منفی خروجی سنسور، جابجا نصب شده است یعنی جای +OUT با جای -OUT عوض شده است.
 3. در بخش ترمینالهای سمت چپ پاورسوییچ که متعلق به برق ورودی INPUT POWER و لامپ LED می باشد، جای سیم آداپتور با سیم لامپ جابجا می باشد.
 4. اتصال کوتاه بین دو سیم +LED و -LED رخ داده است. این اتصالی یا در محل ترمینال پاورسوییچ اتفاق افتاده یا در سر لامپ. این حالت میتواند به پاورسوییچ، آسیب جدی وارد نماید.
 5. اتصال کوتاه بین دو سیم +OUT و -OUT سنسور رخ داده است. این اتصالی می تواند منجر به آسیب جدی به سنسور دیمری شود.
 • وضعیت سوم: لامپ دائم خاموش و سنسور دیمری بوق نمیزند.
 1. سیم مثبت و منفی برق ورودی سمت چپ پاورسوییچ INPUT POWER جابجا نصب شده است یعنی جای +V با -V عوض شده است.
 2. سیمهای مثبت و منفی برق ورودی سمت چپ پاورسوییچ INPUT POWER اتصال کوتاه شده است. در این حالت، چراغ سبز آداپتور خاموش می شود.
 3. سیم مثبت و منفی برق ورودی سمت راست پاورسوییچ SENSOR جابجا نصب شده است یعنی جای +IN و -IN عوض شده است.
 4. سیم مثبت و منفی برق ورودی سمت راست پاورسوییچ SENSOR اتصال کوتاه شده است یعنی +IN و -IN دچار اتصال کوتاهی شده است. این حالت میتواند به پاورسوییچ، آسیب جدی وارد نماید.