پاورسوییچ( افزاینده جریان کشی سنسورها)

0
2435
پاورسوییچ

اکثر سنسورهای روشنایی ۱۲ ولت، قابلیت کنترل جریانهای بالاتر از ۵آمپر را ندارند. به همین خاطر، پاورسوییچ کمک می کند تا بتوان .با کمک سنسورها، بتوان طول و توان بیشتری از لامپهای ۱۲ ولت را روشن نمود.

کاربرد

عمومی ترین کاربرد پاورسوییچ، هنگامی به وجود می آید که نیاز به کنترل روشنایی لامپ زیرکابینتی با متراژ بالای ۲.۵ متر و جریان کشی بالای ۵ آمپر پیش می آید. در این حالت سنسورهای گوناگون نظیر سنسور لمسی پشت سطحی، دیگر توانایی عبور این حجم از جریان بالا را ندارند.

خصوصیات

  • قابلیت کنترل جریان تا ۱۵ آمپر
  • قابلیت کار با سنسورهای لمسی پشت سطحی و سنسورهای رادار، درب کابینتی و …
  • هماهنگ با قابلیت دیمری سنسورها

ملحقات

  • پاورسوییچ
  • دفترچه راهنما

نظر خود را ثبت کنید

نظر بدهید
نام خود را وارد نمایید