روشنایی زیرکابینتی- بازده و طول عمر

0
1259

در این مقاله، به دو پارامتر مهم روشنایی زیرکابینتی یعنی بازده و طول عمر پرداخته می شود.

بازده انرژی

هرچقدر بازده انرژی یک لامپ بیشتر باشد، مصرف انرژی برای تولید یک‌میزان نور مشخص کمتر است. بازده انرژی خود را در دونقطه متمایز می‌کند ۱- میزان قبض برق مصرفی شما و ۲- میزان گرمای تولیدشده در آشپزخانه شما. بازده انرژی، با واحد لومن بر وات اندازه‌گیری می‌شود. لومن، نماینده روشنایی لامپ بوده و وات واحد شمارش مصرف انرژی است. برای مثال، لامپ‌های رشته‌ای، میزان روشنایی حدوداً ۱۵ لومن بر وات را تولید می‌کنند. درصورتی‌که لامپ‌های فلورسنت عادی (میله‌ای)، در حدود ۶۰ لومن بر وات روشنایی تولید می‌کنند. لامپ‌های کم‌مصرف، در حدود ۴۵ لومن بر وات روشنایی تولید می‌کنند؛ و حال‌آنکه ال ای دی‌ها، در حدود ۸۰ لومن بر وات روشنایی تولید می‌کنند.

طول عمر انواع منابع نوری

طول عمر

طول عمر هر لامپ، تعیین‌کننده فاصله بین تعویض لامپ‌ها و هزینه مجدد تعویض آن لامپ را مشخص می‌کند. برای مثال، طول عمر لامپ‌های رشته‌ای، در حدود ۱۰۰۰ ساعت است و با احتساب روشن بودن ۳ ساعت لامپ رشته‌ای در روز، طول عمر لامپ‌های رشته‌ای حدود ۱۱ ماه است. همچنین لامپ‌های ال ای دی، در کارهای زیر کابینتی، حدود ۵۰۰۰۰ هزار ساعت کارکرد دارند که با احتساب ۳ ساعت روشنایی روزانه، طول عمر این لامپ ۴۵ سال است. لامپ‌های فلورسنت، دارای طول عمر ۱۰ هزار ساعت، معادل ۹ سال است.

نظر خود را ثبت کنید

نظر بدهید
نام خود را وارد نمایید